การเฉลิมฉลองความกรุณาแด่สถานปฏิบัติธรรมพอร์ตแลนด์

Observer

การเฉลิมฉลองความกรุณาแด่สถานปฏิบัติธรรมพอร์ตแลนด์ 

23-24 พฤษภาคม 2563

สถานปฏิบัติธรรมพอร์ตแลนด์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าหลวงพ่อภาสะโนเจ้าอาวาส Abhaygiyi Monastery จะเดินทางมาร่วมฉลอง การครบรอบ 20 ปี ของสถานปฏิบัติธรรมพอร์ตแลนด์ 

จุดหมายที่สำคัญของการร่วมฉลองครั้งนี้ก็เพื่อจะได้ร่วมแสดงความขอบคุณแด่ท่านเจ้าภาพท่านหนึ่ง

ที่กรุณาร่วมบริจาคปัจจัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าผ่อนประจำเดือน ของสถานปฏิบัติธรรม

สถานปฏิบัติธรรมพอร์ตแลนด์ขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมนั่งวิปัสสนาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 และร่วมรับประทานอาหาร pot luck ในวันที่ 24 พฤษภาคม เพื่อฉลอง ความเมตตา ในการบริจาค ที่สำคัญครั้งนี้

งานนี้เสำหรับบุคคลทั่วไปและครอบครัว การดำเนินงานในวันนั้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ